Wszystkie uczelnie zdrowia ludzkiego zostaną uwzględnione w tym wysiłku.

Wszystkie uczelnie zdrowia ludzkiego zostaną uwzględnione w tym wysiłku.

Rozpoznaliśmy nasze uzupełniające się mocne strony i podzieliliśmy się uznaniem znaczenia odkrycia i edukacji w zapewnianiu jak najlepiej w opiece zdrowotnej. Znaleźliśmy możliwości współpracy w reagowaniu na pandemię Covid-19, która potwierdziła, że ​​nasze wartości zostały udostępnione i że synergia była natychmiastowa i możliwa do zrealizowania.

Pandemia Covid-19 wzmocniła pilność i znaczenie innowacji i odkrycia w opiece nad pacjentem i zdrowia publicznym, szczególnie wśród naszych wrażliwych populacji. Ta pandemia dała nam unikalny globalny pogląd na siłę nauki medycznej we wszystkich punktach kontaktowych i bezprecedensową potrzebę przyspieszenia tłumaczenia postępów na społeczności, które obsługujemy.

Will Henry Ford Medical Group rośnie w wyniku tego w wyniku tego Współpraca? Czy stowarzyszeni lekarze MSU dołączą do Henry’ego Forda?

Obie instytucje badają opcje i pozostają otwarte na dodanie dodatkowych członków do grupy medycznej Henry Ford, szczególnie w miarę rozwoju ich śladu geograficznego. W międzyczasie Henry Ford i MSU zidentyfikowali wiele możliwości współpracy klinicznej w zapewnieniu lokalnego dostępu do zaawansowanej wiedzy specjalistycznej, w niektórych liniach usługowych, inicjatyw wysokiej jakości i. a także możliwości dzielenia się danymi i inicjatywy wysokiej jakości.

Czy klinicyści HFMG zostaną wykładowcami MSU?

Możliwości wydziałowe dla dostawców Henry’ego Forda zostaną udostępnione w normalnym procesie MSU; Co na uczelniach zdrowotnych oznacza przyjęcie osób zaangażowanych w doskonałość w odkrywaniu, edukacji i opiece klinicznej. W szczególności HFMG ma stuletnią tradycję klinicystów tak zaangażowanych. Dyskusje te trwają w ramach procesu ostatecznego porozumienia.

Jaki jest wpływ finansowy tego partnerstwa?

Biorąc pod uwagę powszechny wpływ finansowy Covid-19, obie instytucje podejmują przemyślane i zmierzone podejście, priorytetowo traktując aspekty naszego partnerstwa. Henry Ford i MSU aktywnie realizują opcje wspólnych wysiłków filantropijnych oraz źródeł finansowania partnerstwa publicznego/prywatnego, które są wzajemnie dostosowane do strategicznych celów i wartości dwóch organizacji.

Jak partnerstwo będzie starać się włączyć i rozwiązać problemy związane z Kapitał zdrowia i społeczne wpływy zdrowia?

Henry Ford i MSU są zaangażowani w radzenie sobie z nierównościami zdrowotnymi i różnic w społecznościach, którym służymy. Uważamy, że różnorodność, sprawiedliwość i włączenie powinny być fundamentalne w każdym elemencie naszego partnerstwa i we wszystkim, co robimy. ile kosztuje skinatrin Organizacje będą współpracować w celu zidentyfikowania nowych możliwości wspólnych badań i dzielenia się pomysłami poprzez nasze społeczności naukowe, akademickie i kliniczne. To partnerstwo będzie działać na temat kluczowych celów, które dąży do wyeliminowania różnic zdrowotnych, rozwiązania społecznych determinantów zdrowia i usuwania barier w możliwościach edukacji i szkoleń medycznych.

Jak to partnerstwo uzna i reaguje na unikalne potrzeby demograficzne i społeczne dotyczące potrzeb społecznych dotyczących te, które służymy?

W Henry Ford i MSU uważamy, że jakość i sprawiedliwa opieka zdrowotna jest fundamentalnym elementem konstrukcyjnej silnej społeczności. Wśród naszych celów partnerskich jest zobowiązanie do zapewnienia, że ​​bez względu na to, kim jesteś i gdzie mieszkasz, twoje zdrowie nie ograniczy twojego potencjału. Zajmiemy się nierównościami zdrowotnymi i różnicami zarówno w społecznościach miejskich, jak i wiejskich poprzez opracowanie innowacyjnych modeli zakorzenionych w silnym zaangażowaniu społeczności i badaniach multidyscyplinarnych. Pracujemy również nad koordynowaniem naszych programów klinicznych w celu zapewnienia lepszego dostępu do opieki w całym stanie, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności potrzeb opieki zdrowotnej doświadczanych w naszych unikalnych społecznościach. Kolejnym kluczowym elementem naszej różnorodności, równości i wysiłków włączenia jest rozwój siły roboczej, z zaangażowaniem w szkolenie zróżnicowanych przyszłych lekarzy, pielęgniarek i innych świadczeniodawców, którzy mogą zaspokoić potrzeby opieki zdrowotnej w Michigan.

Nowy obiekt

Czy istnieje nowy obiekt budowany w ramach tego partnerstwa? Gdzie to zostanie zlokalizowane?

W tej chwili opracowanie i otwarcie nowego budynku jest przewidywane w 2026 r. Nowy budynek będzie zlokalizowany w Detroit na istniejącym kampusie Henry Ford Health System. w rezultacie?

W najbliższej przyszłości nie będzie żadnych zakłóceń w miejscu pracy bezpośrednio związanych z tym przejściem.

Które programy badawcze będą tam umieszczone?

W tej chwili nie podjęto żadnych decyzji dotyczących przestrzeni dla określonych programów badawczych. Oczekuje się, że programowanie raka będzie miało znaczącą obecność w ramach celu osiągnięcia oznaczenia NCI. Ponadto mamy nadzieję rekrutować wspólnych badaczy z obu instytucji do pracy w tej nowej i innowacyjnej przestrzeni.

Research and Education

Jaki jest proces i czas dla pracowników Henry Ford Health, aby otrzymać wykładowców MSU spotkania?

Trwają prace nad strukturą wydajnego, przejrzystego i terminowego procesu mianowania wydziału. Oczekuje się, że pracownicy zaczną otrzymywać spotkania wydziałowe pod koniec 2021 r., Z głównym naciskiem na przyspieszenie terminów wydziałowych dla naukowców z finansowaniem federalnym, ze względu na proces przypisania dotacji.

W jaki sposób szkolenia i miejsca kliniczne dla szkół wyższych MSU Health Sciences będą obsługiwane w całym systemie Henry Ford?

Począwszy od lata 2022 r., Uczelnie medycyny osteopatycznej, medycyny ludzkiej i pielęgniarstwa i będą miały przyrostowe szczeliny szkoleniowe i staże kliniczne w miejscach Henry Ford. Zwiększenie liczby studentów MSU zostanie wykonane poprzez skoordynowane podejście, poczynając od wprowadzenia urzędników medycyny ludzkiej w szpitalu Henry Ford i zwiększenie szpitali medycyny osteopatycznej w szpitalach Walance, Macomb i Wyandotte. Ponadto rotacja studentów czwartego roku będzie większy dostęp zarówno do medycyny ludzkiej, jak i osteopatycznej czwartego roku, oraz zwiększone staże kliniczne dla studentów pielęgniarstwa we wszystkich miejscach Henry Ford. Szpital? Czy będzie możliwość rozwoju dyplomu pielęgniarskiego dla pracowników Henry’ego Forda?

MSU rozszerzy swoją obecność w Detroit poprzez rozwój regionalnego kampusu położonego w istniejącym śladzie Henry’ego Forda. Wszystkie uczelnie zdrowia ludzkiego zostaną uwzględnione w tym wysiłku.

, jak to robi teraz, MSU będzie nadal oferować awans pielęgniarski dla kwalifikujących się pracowników Henry’ego Forda. Programy obejmują RN do BSN, tradycyjne BSN, przyspieszone BSN i zaawansowane stopnie.

Czy pracownicy i osoby na utrzymaniu Henry’ego Forda będą uprawnieni do stypendiów lub rabatów czesnego do kontynuowania programów edukacyjnych w MSU? W tej chwili za pośrednictwem HSC nie oferuje się stypendiów ani rabatów czesnego dla pracowników Henry’ego Forda, którzy chcą kontynuować stopnie naukowe w MSU. Mamy nadzieję zbadać dodatkowe opcje świadczeń pracowniczych w obu instytucjach w przyszłości.

Jak będą obsługiwane funkcje administracji badań i zgodności (np. IRB)? W tej chwili istniejące funkcje administracji badań i zgodności będą nadal działać. Różne opcje wspólnych procesów projektowania badań, które są tak płynne, jak to możliwe dla badaczy i pracowników, są rozważane do przyszłego wdrażania.

Czy zmienią się krajowy Instytut Zdrowia i Branża? Jeśli tak, do jakich stawek i czy będą miały zastosowanie tylko do nowych projektów?

Chodzi o osiągnięcie najlepszej możliwej stawki, co nie rozcieńcza istniejącej tempa kosztów pośrednich dla Henry’ego Forda lub MSU.

Jeśli nie jestem w MSU Medical College, czy nadal istnieją wspólne możliwości badawcze? Czy patrzysz na inne pomysły współpracy?

Tak! Wszystkie pomysły są mile widziane. Proszę wysłać informacje do [chronione e -maila].

Zobowiązanie do raka

Co oznacza oznaczenie NCI i dlaczego jest to ważne?

Istnieje 71 National Cancer Institute (NCI) wyznaczonych centrów raka w 36 stanach w Stanach Zjednoczonych, z których dwa są w Michigan. Centra te są oficjalnie uznawane za ich przywództwo naukowe, zasoby oraz głębię i szerokość swoich programów, centra te otrzymują bardzo potrzebne finansowanie z NCI, aby kontynuować opracowywanie i dostarczanie najnowocześniejszych metod leczenia i badań nad rakiem.

Co oznacza „przez” W pełni zintegrowany program raka? ”

Henry Ford i Michigan State będą głównym partnerem klinicznym i badawczym w zakresie pracy w zakresie raka, wyrównującym programy i aktywów zbiorowych, w tym Henry Ford Cancer Institute, który obejmuje nowy Pavilion Brigitte Harris Cancer, z aktywami MSU dla aktywów MSU dla aktywów MSU dla aktywa Badania raka.

Dlaczego wspólny program raka?

National Institute of Medicine przewiduje, że częstość występowania raka w Stanach Zjednoczonych wzrośnie o około 20% w ciągu następnych 10 lat i 40% w ciągu następnych 20 lat. Wiele badań wykazało wysoką częstość występowania wskaźnika raka w naszym regionie, ze względu na różne czynniki, w tym zanieczyszczenie powietrza i inne zanieczyszczenia. Zakres i skala programu raka HFHS łączy się z ogólnopolowymi badaniami i zasięgiem edukacji MSU w sposób, który może przynieść lepsze wyniki raka. Ponadto różnice zdrowotne są wszechobecne w opiece nad rakiem w całym kraju. Wspólnym celem jest stworzenie naprawdę kompleksowego podejścia do opieki nad rakiem, które integruje badania translacyjne i najnowocześniejsze leczenie, które są dostępne dla wszystkich.

Czy będzie starał się rekrutować wykładowców z doświadczeniem i odnowienie dotacji NCI P30?

Jednym z celów partnerstwa jest osiągnięcie kompleksowego oznaczenia Centrum Raka NCI w ciągu najbliższych pięciu lat. Henry Ford i MSU uznają, że wcześniejsze doświadczenie w tym obszarze będą korzystne w osiągnięciu tego celu.

Wayne State University

Jaki jest status obecnego związku Henry Ford Health System z WSU?

Wiedząc, że Wayne State University i Henry Ford dzielą wizję wyjątkowej opieki zdrowotnej, edukacji i służby pacjentów, system negocjował w dobrej wierze z WSU i był rozczarowany, że nie można było sfałszować szerszego partnerstwa. To przedsięwzięcie nie ma w żadnym wypadku, aby zanotować lub uszkodzić ten związek. Henry Ford bardzo ceni krytyczną obecność i rolę WSU w południowo -wschodnim Michigan oraz planuje kontynuować wspólne szkolenie dla studentów medycznych, pielęgniarstwa, apteki i zdrowia sojuszniczego.

Jaki jest status obecnego związku z WSU?

MSU i WSU od dawna ustalona współpraca w badaniach z wieloma wspólnymi grantami badawczymi, które koncentrują się na różnicach zdrowotnych i zdrowotnych. WSU, MSU i UOFM są partnerami w Michigan University Research Corridor, sojuszu, który koncentruje się na rozwoju gospodarczym i partnerom rekrutacyjnym do państwa, przynosząc prawie 19 miliardów dolarów do gospodarki Michigan każdego roku.

Czy dostawcy HFMG będą mogli podsumować spotkania wydziałowe w WSU i MSU?

Członkowie Henry Ford Medical Group będą mogli jednocześnie umówić się zarówno na spotkanie WSU, jak i MSU.

Wpływ na miasto Detroit

Jak to pomoże miastu Detroit i jego Mieszkańcy? Czy Henry Ford Health System porzuca miasto?

Henry Ford i MSU są zaangażowani w zwiększenie swojej obecności w mieście Detroit – pracując nad opracowaniem wspólnego instytutu badawczego w kampusie Henry Ford Detroit, a także większej obecności MSU w mieście Detroit. Spodziewamy się, że to partnerstwo spowoduje:

  • Tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Detroit
  • Zwiększony dostęp do opcji opieki zdrowotnej w mieście
  • Edukacja medyczna i pielęgniarska oraz możliwości szkolenia dla mieszkańców Detroit
  • Zwiększona różnorodność przyszłych dostawców opieki zdrowotnej
  • Losowanie do HFHS MSU jako miejsca docelowego dla najlepszych praktyków narodów, badaczy i studentów
  • Przyciąganie partnerów branżowych i start-upów zainteresowanych innowacjami zdrowotnymi

Silne zaangażowanie w miasto Detroit jest sednem tego partnerstwa. Jako liderzy w poszczególnych obszarach zaawansowanych badań i edukacji medycznej, złożonej opieki i precyzyjnej zdrowia, zarządzania zdrowiem populacji i opieki opartej na wartościach, Henry Ford i MSU uważają, że mogą mieć większy wpływ tak ściśle wyrównanych partnerów niż indywidualnie.

Kootyki i pomocne informacje

O Henry Ford Health System: założony w 1915 roku przez samego Henry’ego Forda, Henry Ford Health System jest non-profit, akademickim i zintegrowanym systemem opieki zdrowotnej, zawierającej pięć ostrych- Szpitale opieki, trzy placówki behawioralne, plan zdrowia i ponad 250 miejsc opieki, w tym centra medyczne, kliniki opieki i pilne, apteki, placówki do pielęgnacji oczu i inne operacje opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej ma ponad 33 000 pracowników i jest domem dla 1900 członków Henry Ford Medical Group, jednej z najstarszych grup lekarzy w kraju. Ponad 2500 lekarzy jest również powiązanych z systemem opieki zdrowotnej za pośrednictwem Henry Ford Physician Network i Jackson Health Network. Henry Ford Health System jest również jednym z głównych akademickich centrów medycznych w kraju, otrzymując prawie 100 milionów dolarów rocznego finansowania badań, wśród największych instytucji finansowanych przez NIH w Michigan. Również aktywny uczestnik edukacji medycznej i szkoleń, system opieki zdrowotnej przeszkolił prawie 40% lekarzy praktykujących obecnie w Michigan i zapewnia edukację i szkolenia dla innych pracowników służby zdrowia, w tym pielęgniarki, farmaceutów, radiologów i techników oddechowych.

Henry Ford Innovation Institute: Założona w 2012 r. HFII jest flagowym zobowiązaniem Henry Ford Health System w innowacje i służy zarówno jako zasob fizyczny, jak i wirtualny. Zapewnia innowatorów systemowych dostęp do szeregu zasobów i programów związanych z zasobami intelektualnymi, które obejmują ocenę możliwości technologicznych, usługi inżynieryjne dla prototypów, seminaria zaprojektowane w celu przekazywania możliwości, programów mających na celu opracowanie określonych produktów medycznych i szerokie oferty edukacyjne w dziedzinie medycyny translacyjnej medycyny translacyjnej i sztuka przedsiębiorczości. Zasoby te obejmują zdefiniowany i szybki proces weryfikacji nowych wynalazków, ekspertów merytorycznych do dogłębnej oceny rynku, rezydencji, przedklinicznych i prototypowych partnerów i obiektów oraz światowej sławy łóżka testowego dla innowacji w zakresie opieki medycznej.

Henry Ford & amp; COVID-19: Henry Ford Health System nadal opiekuje się dużą większością pacjentów z Covid-19 w Michigan. Podczas pierwszego wzrostu wiosną 2020 r. System opieki zdrowotnej odegrał wiodącą rolę- pełnienie funkcji oficjalnego doradcy miasta Detroit i jego działu zdrowia, a także w wiodących role w stanie Michigan i doradzając wiceprezydentowi Covid- 19 grupa zadaniowa. Ponadto system opieki zdrowotnej prowadzi lub uczestniczy w ponad dwustu badań naukowych i badaniach klinicznych poświęconych leczeniu lub zapobieganiu COVID-19, a także zajmuje się modelowaniem predykcyjnym poprzez podział nauk o zdrowiu publicznym. Podczas drugiego wzrostu, który rozpoczął się jesienią 2020 roku, system opieki zdrowotnej uczestniczył w dwóch badaniach klinicznych dla szczepionek Covid-19 i był jednym z tych systemów opieki zdrowotnej, aby zaoferować pierwsze szczepienia w tym stanie, zaczynając od pracowników opieki zdrowotnej na pierwszej linii.